Lena går i pension 18/12-2017 och verksamheten övertas av Karin Langer
Akupunkten
Telefon: 070-600 44 35
karinlanger61@hotmail.com


Tack för denna tid!
Aku-Öst gamla hemsida